Język / Language
Strona główna  /  Usługi i wsparcie  /  Gdy zaginął sprzęt

Gdy zaginął sprzęt

W przypadku kradzieży bądź zaginięcia urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem Oxeris zalecamy wykonanie następujących czynności:
  • Zgłosić fakt kradzieży na posterunku Policji. Należy pamiętać o dostarczeniu maksymalnej liczby dokumentów i informacji o utraconym urządzeniu (numer seryjny urządzenia, numer IMEI, pełna nazwa urządzenia, numery seryjne podzespołów, cechy charakterystyczne urządzenia itp.). Wszelkie dane, dotyczące urządzenia z zainstalowaną aplikacją Oxeris, dostępne są w szczegółowym raporcie o urządzeniu.

  • Zalogować się do systemu Oxeris oraz upewnić się że śledzenie urządzenia jest uruchomione. Następnie należy aktywować tryb zaginięcia zmieniając status urządzenia na "Skradzione".

  • Należy również podjąć decyzję o zdalnym skopiowaniu danych z urządzenia, usunięciu danych bądź zablokowaniu urządzenia (możliwe jest również skopiowanie, a w dalszej kolejności skasowanie danych).

  • W momencie, w którym złodziej połączy się z Internetem, automatycznie w tle zostanie wysłany pakiet informacji o aktualnym położeniu urządzenia. Otrzymane dane zostaną zebrane i wygenerowane w postaci raportu - należy dostarczyć go jako jeden z dokumentów (dowodów) na posterunku Policji.

  • Niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji przełożonych oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie sprzętem w organizacji (administratora systemu, wyznaczonego pracownika działu IT, pracownika działu bezpieczeństwa i audytu).

  • W żadnym wypadku nie należy mierzyć się z domniemanym złodziejem samemu.