Język / Language
Strona główna  /  Rozwiązania  /  Wykluczenie Cyfrowe

eInclusion

Prezentacja filmowa
Wykorzystanie e-usługi OXERIS do zabezpieczania i monitorowania sprzętu komputerowego
w projektach o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

1. Zmniejszenie ilości wizyt serwisowych u beneficjentów - zmniejszenie kosztów z tym związanych.
 • Monitorowanie sprzętu komputerowego - system wykrywa i informuje o każdej zmianie w parametrach podzespołów komputerowych (np. zamiana kości pamięci).
 • Monitorowanie położenia sprzętu - system informuje gdzie aktualnie znajduje się urządzenie (na podstawie GPS - o ile dostarczony sprzęt posiada taką możliwość oraz na podstawie zmian adresu IP).
 • Wykonywanie zdalnych polecań administracyjnych na urządzeniach takich jak: wyłączenie komputera, ponowne uruchomienie, uruchomienie linii komend, konserwację dysku itp.
2. Wyeliminowanie ryzyka odsprzedania sprzętu przez beneficjentów
 • Zbieranie informacji o zalogowanych użytkownikach
 • Lokalizowanie urządzeń
 • Wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o monitorowaniu komputera po jego uruchomieniu.
 • Wyświetlanie komunikatu - wizualizacji projektu - zgodnego z wytycznymi dla programu przy każdym uruchomieniu komputera.
 • Pełna inwentaryzacja sprzętu pozwalająca na identyfikację skradzionego/sprzedanego sprzętu.
3. Ograniczenie kosztów związanych z edukacją beneficjentów
 • Platforma e-learningowa pozwala przesyłać dowolne treści do komputerów, które są obowiązkowe do przeczytania przez użytkowników. Dodatkowo Oxeris wskazuje kto i kiedy zapoznał się z komunikatem. Z wykorzystaniem tej funkcjonalności możliwe jest np. przypominanie o obowiązującym regulaminie korzystania z urządzeń.
4. Wyeliminowanie ryzyka instalacji oprogramowania z nielegalnych źródeł
 • Monitorowanie zainstalowanych aplikacji oraz powiadamianie w przypadku pojawienia się niedozwolonych programów.
 • Możliwość zdalnego odinstalowania oprogramowania.
5. Oszczędność czasu pracy
 • Dostęp do e-usługi Oxeris za pośrednictwem przeglądarki www, informacje dostępne są na bieżąco 24/7/365 a raporty generowane są na żądanie.
 • Monitorowanie sprzętu w sposób zdalny jest nieporównywalnie szybsze niż bezpośrednie wizyty u beneficjentów.


Wybrane rekomendacje:

"Podczas pierwszego podejścia do tematu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice" w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, nasuneły się automatycznie pytania i problemy związane z zdalnym nadzorowaniem sprzętu. Idealnym rozwiązaniem jest usługa Oxeris. Niewątpilwym atutem jest możliwość tworzenia różnych raportów np. odnośnie sprzętu czy oprogramowania. Przy dużej ilości użytkowników zarządzający nie jest wstanie pełnić wielu funkcji na miejsciu u odbiorcy - dużą pomocą jest usługa OXERIS. Automatyczne - wcześniej zdefiniowane alerty sa świetnym uzupełnieniem całości usługi. Możliwość lokalizacji sprawdza się w bieżącym monitorowaniu położenia jednostki CPU. Z punktu widzenia Urzędu te i inne funkcje są wręcz niezbędne do płynnego i prostszego zarządzania projektem. Warto podkreślić również dobry kontakt z firmą, podczas testów konsultant służył pomocą. (Tomasz Sutor Urząd Gminy Spytkowice)"


"Gmina Jerzmanowa wyraża ogromne zadowolenie z wykorzystania e-Usługi OXERIS dostarczonej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa. [...] Usługa została dostarczona z 43 zestawami komputerowymi dla mieszkańców gminy. Pozwala w szybki sposób uzyskać najistotniejsze dane dotyczące parametrów sprzętu, jego położenia oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerach dzięki zastosowaniu mechanizmów automatycznego powiadamiania. Umożliwia przeprowadzania sprawnych instalacji a także reagowania wprzypadku niepożądanych zmian zachodzących na komputerach znajdujących się na terenie gminy.
Z przekonaniem polecamy i rekomendujemy wykorzystanie e-Usługi OXERIS."
(Lesław Golba Wójt)