Język / Language
Strona główna  /  Oxeris  /  Funkcjonalności  /  Usługa antykradzieżowa

Usługa antykradzieżowa

Oxeris zapewni bezpieczeństwo sprzętu komputerowego w Twojej organizacji dzięki dedykowanym funkcjonalnościom dla usługi antykradzieżowej.
Usługa antykradzieżowa zapewnia:

  • Identyfikowanie komputera poprzez skojarzenie identyfikatora technicznego sprzętu z numerem inwentaryzacyjnym przyjętym w jednostce organizacyjnej oraz po numerze serwisowym (o ile dostępne) - ang. Service Tag z automatycznym przekierowaniem (linkiem) z panelu administracyjnego na stronę z parametrami technicznymi urządzenia publikowanymi przez producenta sprzętu.
  • Wyświetlanie podczas uruchomienia urządzenia zdefiniowanej informacji graficzno-tekstowej zawierającej co najmniej: nazwę podmiotu, dane kontaktowe, informację o warunkach użytkowania urządzenia, wizualizację zgodną z wymogami programu finansowania (jeśli dotyczy) z możliwością redefiniowania (zmian) tej informacji w dowolnym momencie użytkowania urządzenia.
  • Bieżące monitorowanie aktywności korzystania z urządzenia.
  • Bieżące monitorowanie położenia komputera z wykorzystaniem dostępnych w urządzeniu metod (IP, GSM, WIFI itp.).
  • Automatyczne powiadomienia administracyjne (kierowane przez system pod wskazany adres e-mail) dotyczące:
- braku aktywności urządzenia przez zdefiniowany okres czasu,
- zmiany parametrów technicznych urządzenia (wyjęcie/wymiana/modyfikacja),
- istotnej zmiany położenia urządzenia,
- o braku dostępność zdefiniowanej sieci bezprzewodowej WIFI,
- zainstalowaniu przez użytkownika oprogramowania/aktualizacji,
  • Automatyczne okresowe przesyłanie użytkownikowi powiadomień i wiadomości dowolnej treści, w tym treści edukacyjnych, treści przypominających o zasadach użytkowania sprzętu i oprogramowania, zasad użytkowania w zgodzie z polskim prawem i zawartą umową na korzystanie w oparciu o predefiniowaną bazę wiedzy (e-learning) oraz dowolnie definiowalną bazę wiedzy.
  • Automatyczne okresowe (zgodnie z harmonogramem) i na życzenie (w dowolnym czasie) zdalne sporządzanie inwentaryzacji z uwzględnieniem parametrów technicznych urządzeń.