Język / Language
Strona główna  /  Rozwiązania

Rozwiązania

Wersje Oxeris
Usługa Oxeris podzielona została na 2 wersje, które dostępne są dla użytkowników
Wykluczenie Cyfrowe
Prezentacja filmowa
Wykorzystanie e-usługi OXERIS do zabezpieczania i monitorowania sprzętu komputerowego
w projektach o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

1. Zmniejszenie ilości wizyt serwisowych u beneficjentów - zmniejszenie kosztów z tym związanych.
 • Monitorowanie sprzętu komputerowego - system wykrywa i informuje o każdej zmianie w parametrach podzespołów komputerowych (np. zamiana kości pamięci).
 • Monitorowanie położenia sprzętu - system informuje gdzie aktualnie znajduje się urządzenie (na podstawie GPS - o ile dostarczony sprzęt posiada taką możliwość oraz na podstawie zmian adresu IP).
 • Wykonywanie zdalnych polecań administracyjnych na urządzeniach takich jak: wyłączenie komputera, ponowne uruchomienie, uruchomienie linii komend, konserwację dysku itp.
2. Wyeliminowanie ryzyka odsprzedania sprzętu przez beneficjentów
 • Zbieranie informacji o zalogowanych użytkownikach
 • Lokalizowanie urządzeń
 • Wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o monitorowaniu komputera po jego uruchomieniu.
 • Wyświetlanie komunikatu - wizualizacji projektu - zgodnego z wytycznymi dla programu przy każdym uruchomieniu komputera.
 • Pełna inwentaryzacja sprzętu pozwalająca na identyfikację skradzionego/sprzedanego sprzętu.
3. Ograniczenie kosztów związanych z edukacją beneficjentów
 • Platforma e-learningowa pozwala przesyłać dowolne treści do komputerów, które są obowiązkowe do przeczytania przez użytkowników. Dodatkowo Oxeris wskazuje kto i kiedy zapoznał się z komunikatem. Z wykorzystaniem tej funkcjonalności możliwe jest np. przypominanie o obowiązującym regulaminie korzystania z urządzeń.
4. Wyeliminowanie ryzyka instalacji oprogramowania z nielegalnych źródeł
 • Monitorowanie zainstalowanych aplikacji oraz powiadamianie w przypadku pojawienia się niedozwolonych programów.
 • Możliwość zdalnego odinstalowania oprogramowania.
5. Oszczędność czasu pracy
 • Dostęp do e-usługi Oxeris za pośrednictwem przeglądarki www, informacje dostępne są na bieżąco 24/7/365 a raporty generowane są na żądanie.
 • Monitorowanie sprzętu w sposób zdalny jest nieporównywalnie szybsze niż bezpośrednie wizyty u beneficjentów.

Cyfrowa Szkoła
Oxeris uczestniczy w informatyzacji szkół podstawowych w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła".