Język / Language
Strona główna  /  Usługi i wsparcie  /  FAQ

FAQ

Zapraszamy do zapoznania z sekcją FAQ - czyli najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z użytkowaniem i zastosowaniem e-usługi Oxeris.
 1. Jak długo mogę korzystać z usługi Oxeris w okresie testowym?
  Z usługi Oxeris, bez wnoszenia opłat, można korzystać od momentu zarejestrowania usługi przez zdefiniowany w cenniku okres http://www.oxeris.com/zakup/cennik/.
 2. Kiedy następuje naliczanie opłat w usłudze Oxeris?
  Rozpoczęcie naliczania opłat dla konta komercyjnego następuje od pierwszego dnia po okresie testowym, niezależnie od dnia przekształcenia konta testowego w konto komercyjne.
 3. W jaki sposób mogę przekształcić konto testowe w konto komercyjne?
  Doładowanie konta testowego zmienia konto testowe w konto komercyjne z dniem wystawienia faktury VAT. W kalkulatorze płatności na portalu Oxeris, należy zdefiniować wartość doładowania, a następnie wybrać jeden z kilku modeli płatności i zatwierdzić płatność.
 4. Co się stanie jeżeli nie doładuję konta?
  Na 14 i 7 dni przed zakończeniem okresu testowego do Użytkownika wysyłany jest e-mail: "Za 14 / 7 dni zakończy się okres testowy. Po zakończeniu okresu testowego rozpoczęta zostanie procedura blokowania konta. Doładuj konto żeby kontynuować użytkowanie Twojego konta Oxeris. Doładowanie konta wymaganą kwotą spowoduje automatyczne przekształcenie konta testowego w konto komercyjne z dniem następującym po ostatnim dniu konta testowego."

  Po zakończeniu okresu testowego ( jeżeli konto nie zostało wcześniej przekształcone w konto komercyjne) rozpoczynamy procedury blokowania konta.
 5. Jak długo mogę korzystać z usługi Oxeris?
  Z pełnej funkcjonalności usługi Oxeris, można korzystać tak długo jak długo, na koncie Użytkownika będą środki pozwalające na rozliczenie kolejnego dnia dla sumy zautoryzowanych, na koncie Użytkownika urządzeń.

  W przypadku gdy środki na koncie Użytkownika się skończą i Użytkownik nie doładuje konta, rozpocznie się procedura blokady konta.
 6. Kiedy następuje naliczanie opłat za korzystanie z usługi Oxeris?
  1. Naliczanie opłat następuje codziennie o godz. 24.00.
  2. Stan konta nie jest pomniejszany (np. wynosi 0), jeśli konto jest w okresie testowym.
 7. Jak wygląda procedura blokady konta?
  1. Blokada konta następuje w 3 etapach, licząc termin od dnia rozpoczęcia blokady
  a. B1 - ograniczenie funkcjonalności -14 dni
  b. B2 - blokada konta - 30dni
  c. B3 - usunięcie konta - 90dni, przy czym B3 realizowane jest w terminie 120 dni.

  2. B1 jest uruchamiane, gdy stan konta w momencie bilingowania (godz. 24.00) nie pozwala na pokrycie kosztów korzystania z usługi.

  3. B1 następuje również gdy wygasa termin ważności konta.

  4. W B1 użytkownik otrzyma wiadomość na adres e-mailowy (login do usługi Oxeris)z informacją: "Konto przeszło w stan ograniczonej funkcjonalności. Zasilenie konta w terminie 14 dni spowoduje ponowne uaktywnienie funkcjonalności. Po tym terminie i braku płatności konto zostanie zablokowane."

  5. Przez B2 rozumie się:
  a. Wyłączenie dostępu do wszystkich opcji na portalu, z wyjątkiem pozycji "Administracja" pozwalającej na doładowanie konta.
  b. W momencie B2 wysyłany jest mail informujący: "Konto zostało zablokowane. Zasilenie konta w terminie 90 dni spowoduje ponowne uaktywnienie funkcjonalności. Brak płatności Po tym terminie konto wraz z danymi zostanie trwale usunięte. Ponowne korzystanie z usług będzie możliwe wyłącznie po założeniu nowego konta oraz ponowną instalację Agentów."

  6. Przez B3 rozumie się:
  a. Wysłanie polecenia odinstalowania Agenta do wszystkich urządzeń, z terminem ważności 30dni.
  b. ‘deautoryzację' urządzeń z usuniętym Agentem.
  c. usunięcie z bazy danych urządzeń z odinstalowanym Agentem
  d. usunięcie konta klienta wraz z danymi urządzeń, na których nie przebiegła poprawnie wykonana deinstalacja lub urządzenie nie odebrało polecenia deinstalacji.
  e. Wysłanie komunikatu: "Konto i wszystkie dane na koncie zostało usunięte. Ponowne korzystanie z usługi jest możliwe po założeniu konta oraz instalacji Agentów."
 8. Jedno z urządzeń zostało zagubione. Czy możecie pomóc je zlokalizować?
  Tak, jeśli na danym urządzeniu zostało poprawnie zainstalowane i aktywowane oprogramowanie Oxeris.
 9. Moje urządzenie zostało skradzione, jednak nie mam zainstalowanego oprogramowania Oxeris. Czy możliwe jest jego odnalezienie z wykorzystaniem Oxeris?
  Nie, urządzenia bez oprogramowania Oxeris nie mogą być lokalizowane przez nasz system. W takiej sytuacji należy niezwłocznie udać się na najbliższy posterunek Policji celem zgłoszenia zaginięcia urządzenia.
 10. Czy oprogramowanie Oxeris współpracuje z komputerami Mac?
  Na chwilę obecną nie - wprowadzenie wersji dla komputerów typu Mac planowane jest w najbliższej wersji oprogramowania. O wszelkich nowościach i zmianach można dowiedzieć się subskrybując Aktualności (kanał RSS) lub Newsletter.
 11. W jaki sposób mogę zarządzać wieloma urządzeniami w mojej organizacji?
  System Oxeris został zaprojektowany i stworzony szczególnie z myślą o wykorzystaniu go jako podstawowego narzędzia do zarządzania, koordynowania, lokalizacji i zabezpieczenia zasobów IT w firmach. Duże możliwości konfiguracji, elastyczny dobór danych do raportowania i łatwa zdalna geolokalizacja daje pełną kontrolę nad warstwą sprzętową w organizacji.